Listy řád národa
21.5.2019, Svátek má Monika
Příspěvky a kontakt | Řád Strážců

listyradnaroda.cz

SOUDCOKRACIE ...

Jsme státem, ve kterém se nedodržují

SOUDCOKRACIE ...

zákony a soudci rozhodují v rozporu se zdravým rozumem a matematikou.
 
Soudci ignorují literu Ústavy. Ta každému soudci nařizuje, že nesmí ohrožovat nezávislé rozhodnutí své, ani jiného soudce. Přikazuje mu, že nesmí rozhodovat podjatě. Důsledkem má být osobní zodpovědnost každého soudce za svá rozhodnutí. Soudci ale postupují podle zavedených praktik z totalitního systému. Odvolací soudy ve velké většině nesoudí meritum věci, ale vrací soudní spisy zpět soudci I. stupně. K takovému kroku nemají právo, protože rozhodnutí  soudce nesmí nikdo (ani soudce nadřazeného soudu) ohrožovat. Odvolací soudy se zbavují osobní zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Navíc rozhodují ve tříčlenných senátech a jejich rozhodnutí nemusí být jednomyslné. (Pouze jednomyslné rozhodnutí může být pravdivé.)
 
Ze státního rozpočtu si soudci si přisoudili peníze. Domnívají se, že k tomu mají právo. Ale jestliže si soudce přisuzuje nějaké peníze, nepochybně jedná podjatě, protože ohrožuje svou nestrannost.
 
V každém právním státě platí, že smlouvy jsou platné pouze tehdy, když jsou oboustranně dodržené smluvní podmínky. Pro naše soudce je lhostejné, zda došlo k jednostrannému  porušení smluvních podmínek. Soudí podle odstavce Občanského soudního řádu, který se opírá o „naléhavý právní zájem“, což je výmysl legislativy z roku 1963.
 
Důkaz opakem byl za Rakouska povolen. V současnosti je to pro mnohé soudce cizí slovo.
 
Soudci nerespektují hierarchii zákona. Jestliže státní úředník (ministr spravedlnosti) odvolá svého podřízeného, potom soudci mají problematickou pravomoc do takového rozhodnutí zasahovat. Žádný zákon nepřikazuje soudu, aby se takovým případem zabýval. Nedošlo k žádnému porušení zákona, pouze nadřízený pracovník využil své pravomoci. Tak jak soudci hájí nezávislost svých rozhodnutí, tak musí dodržovat nepsané podmínky, že nezasahují do rozhodování moci výkonné. K takovým případům by mělo docházet pouze výjimečně.
 
Jedině zákonodárci mohou současný stav napravit. Je nezbytně nutné, aby zákonodárci přinutili soudce k tomu, aby respektovali literu Ústavy, věnovali se skutečným soudním sporům, a do řízení státu nezasahovali. Karel Januška


Zpět