Listy řád národa
21.5.2019, Svátek má Monika
Příspěvky a kontakt | Řád Strážců

listyradnaroda.cz

VELKÉ PŘIPOMENUTÍ ...

Ve všech sdělovacích prostředcích

VELKÉ PŘIPOMENUTÍ ...

je již několikátý den významným tématem čin pomatené ženy, která usmrtila chlapce, studenta střední školy.
 
Valná většina novinářských výrobců pravdy se věnuje tomu, jak zpřísnit přístup do škol, kamerovým systémům, a jak dál zvýšit všemožné kontroly a navrhují další omezení, která se na nás sypou ze všech stran.
 
Málokdo však vnímá ten nejdůležitější moment celého příběhu.
 
Tím momentem je, dle mého přesvědčení fakt, že mladík bránil dívku, spolužačku, kamarádku.
 
Prostě muž bránil ženu.
 
To je přirozená reakce člověka, který je dobře vychován a má vyjasněny základní životní hodnoty.
 
V dnešní době relativizace a zpochybňování všeho a všech je takovýto čin připomenutí rytířských hodnot, které nám začínají chybět.
 
Posledním obdobím, kdy byly tyto hodnoty připomínány a ctěny, byla doba budování republiky a organizace typu Junák, Sokol apod.
 
Spisovatelé pro mládež, jako J. Foglar, se svými Hochy od Bobří řeky, nabádal mladé lidi k úctě k rodině, národu a k rytířskosti.
 
Dnes, kdy je dotována zahálka, vyzdvihován stejnopohlavní sex a slovo národ je považováno za nadávku, je takovýto čin hoden velkého obdivu.
 
Děkujeme chlapče, žes nám to připomněl.
 
Byl jsi jedním z nás.
 
Rodiče na tebe mohou být i ve svém žalu pyšní !!! 
 
Řád strážců
 


Zpět