Listy řád národa
21.5.2019, Svátek má Monika
Příspěvky a kontakt | Řád Strážců

listyradnaroda.cz

SLIB ŘÁDU ...

Sedím na tvrdé dřevěné lavici

SLIB ŘÁDU ...

a přemýšlím.
 
Už je to strašně dávno, kdy jsem naposledy takhle v klidu a tichu rozjímal a zrovna teď se mi hlavou honí spousta myšlenek.
 
Jsem těsně před křižovatkou, mám poslední možnost opustit cestu, po které se snažím několik posledních měsíců kráčet a ještě jednou všechno promyslet.
 
S Řádem jsem se poprvé potkal už před několika lety, postupně jsem se seznámil s jeho základními principy, cíli a především lidmi, kteří dávají těmto ideám jejich skutečnu náplň. Dostával jsem se blíž a blíž, pak jsem dokonce dostal nabídku, abych se svým dílem připojil.
 
A dnes je den, kdy smím vstoupit na první stupínek. Být součástí Řádu. Mám za sebou úvodní úkoly i složení první zkoušky a teď sedím v kapli a mám poslední hodinu na rozmyšlenou, zda skutečně udělám krok, po kterém už není návratu. 
 
Dívám se do Božího oka v kapli, kde proběhne slavnostní obřad.
 
Proč vlastně chci vstoupit do Řádu ? Co je to vlastně Řád ?
 
Trochu se ve mně probouzí mé původní matematické vzdělání. Pokud chci definovat, nějaký pojem, stačí definovat jeho doplněk, opak.
 
Co je opakem Řádu ?
 
Chaos! Chaos rozhodně není něco nepřirozeného, právě naopak. Celý vesmír směřuje k chaosu, chaos je přirozeným směrem vývoje. To je fyzikální zákon. Míra neuspořádanosti, tedy entropie neustále roste, protože v řádu je vázána energie, zatímco v chaosu je jí mnohem méně a fyzikální zákony nemají rády, když si někdo přivlastňuje energii pro sebe. A tak se celý svět přirozenou cestou posouvá od řádu k chaosu.
 
Je však jediná výjimka. Pouze živé organizmy dokáží tento přirozený vývoj věcí obrátit. Dokáží svou energii vložit do neuspořádaného a vnést do věcí organizaci a pořádek. A čím větší inteligencí je tvor obdařen, tím víc energie dokáže do chaotického okolí spoutat. Bohužel stále méně lidí je ochotno obětovat svou energii ve prospěch řádu věcí vezdejších. Jenomže já se nechci vézt směrem k chaosu, chci budovat řád, pro sebe, pro své blízké, pro své děti a jejich děti. 
 
Proč ale Řád ?
 
Každý přeci může budovat řád z chaosu sám, na vlastní pěst, jenomže v tomhle případě prosté aritmetika nefunguje. Nebo vlastně funguje, pouze neplatí, že by se sčítala energie, kterou vloží do budování řádu více lidí, tato energie se totiž násobí. Možná dokonce umocňuje, pokud se skupina cílevědomých lidí pod moudrým vedením postaví proti proudu směřujícímu k chaosu.
 
Proto je tady Řád. Proto chci být součástí Řádu. Proto vím, že neodejdu, naopak, pokleknu a slíbím svou věrnost Řádu, stejně jako ji slibuji své rodině a svému národu. Věrnost za věrnost. Michal Dusík


Zpět